Organigram van een sector in verandering

 

Klankverbond werkt aan een organigram van de audiosector in al zijn diversiteit met als doel een sector in verandering in kaart te brengen. Audio is in opmars. Vandaag vinden we in verschillende sectoren zeer diverse initiatieven terug rond luisteren, klank en storytelling. De audiosector is vertakt en hybride maar zeer actief. Naast een dominante visuele cultuur merken we een groeiend bewustzijn rond geluid, wat zich uit in nieuwe technologieën, luister-initiatieven en samenwerkingen tussen kunstenaars en instituten. Wie is er actief en op welke manier? En: hoe verhouden de verschillende actoren zich tegenover elkaar?

Onderstaande landschapstekening is slechts een aanzet. Heb je aanvullingen, aanpassingen, bedenkingen? We horen ze graag.