sigridspinnox-2.jpg

Beheersovereenkomst VRT

Klankverbond neemt de beheersovereenkomst van de VRT onder de loep.

(Foto: Sigrid Spinnox)

Samenwerking met derden

De beheersovereenkomst van de VRT legt constant de nadruk op samenwerking met derden. Dat is een rode draad doorheen de hele tekst.

 • ... creëert maatschappelijke meerwaarde door rond zijn aanbod samenwerkingsverbanden op te zetten met zowel publieke als private partners.

 • De VRT moet tegen 2020 18,25% van haar totale inkomsten besteden aan externe productiehuizen.

 • ... zowel interne als externe creativiteit …

 • Versterking van het media-ecosysteem: De VRT speelt haar rol als hefboom in de mediasector. Ze stimuleert een kwalitatief sterk en economisch leefbaar landschap om zo een pluralistisch en divers aanbod in een internationaliserende context mee in stand te houden.

 • De VRT werkt op transparante wijze samen met de externe sector: opdrachten worden op basis van duidelijk gemotiveerde criteria toegewezen.

 • De VRT werkt op diverse manieren samen met externe producenten.

 • De VRT zet, al dan niet in het kader van het Mediafonds, coproducties op met externe productiehuizen, onder meer voor de genres fictie, documentaire en animatie.

 • Productie van genres zoals fictie en entertainment zal verhoudingsgewijs in toenemende mate door de externe productiesector gebeuren.

Deze opsomming, letterlijk overgenomen uit de beheersovereenkomst van de VRT , staat in schril contrast met het huidige radiolandschap. Het samenwerken met derden is iets wat vooral voorkomt bij televisie, niet bij radio. Er wordt wel samengewerkt met derden op andere niveaus, maar zelden op creatief vlak. In de praktijk is samenwerking met externe audiomakers of productiehuizen eerder uitzondering dan regel. Er bestaat dan ook geen kader voor die sporadische samenwerkingen en voor de vergoeding van derden. Hoewel dit niet in overeenkomst is met de tekst.

Razendsnelle veranderingen in mediagebruik beïnvloeden de definiëring van de opdracht van de VRT. Het is hierdoor nog weinig zinvol om de opdracht in functie van klassieke terminologie zoals radio, televisie en online te definiëren. Een technologieneutrale invulling van de opdracht is vereist
— Uit de beheersovereenkomst van de VRT

Durf en lef

Naast de economische hefboom-functie van de VRT, wordt er ook gezegd dat het aanbod van de VRT vernieuwend moet zijn, en dat de VRT inzet op durf en lef.

 • Ze streeft ernaar de mediagebruikers bekend te maken met dingen die ze nog niet kennen.

 • ... innovatieve vertelstructuren en formats …

 • VRT durft meer risico te nemen en legt de lat hoog op vlak van creativiteit.

 • De VRT experimenteert en innoveert rond vertelstructuren en content-formats. De VRT zal niet enkel de norm volgen, maar de toon zetten.

 • … kan op termijn doelgroepgerichte, gepersonaliseerde en thematische vertelstructuren en formats verkennen.

 • Innoveren in het aanbod is (...) zonder meer een belangrijke opdracht voor de publieke omroep. De VRT wil op dat vlak durf tonen, risico nemen en de norm zetten in Vlaanderen. Er is daarnaast, in een digitale context, nood aan het ontwikkelen van nieuwe vertelvormen en producten.

Als je radio naast televisie plaatst, zijn er veel verschillen. Als je een avond televisie kijkt, kan je een spelprogramma, een live-uitzending, een documentaire en een aflevering van een fictiereeks bekijken. Die variatie is er binnen het medium radio niet. Hoewel radio produceren vele malen goedkoper is dan televisie, worden er bijna geen documentaires gemaakt of uitgezonden, laat staan fictie.

Deze zin uit de beheersovereenkomst vat samen hoe het zou moeten zijn: “Open innovatie (i.e. samenwerking met derden) is de regel.

De volledige beheersovereenkomst kan je hier nalezen.